Utbildning inom Coachande Förhållningssätt

Som chef är det ofta svårt att veta hur man skall prata med/till  sin personal samtidigt som det är så enormt viktigt att kunna nå fram till alla, få med sig alla, få alla känna sig delaktiga och vilja prestera åt samma håll.

Hur kan man göra detta? Ett sätt som fungerar är att använda síg av coachande förhållningssätt gentemot sina anställda/ medarbetare.

Försäkra sig om att det man diskuterat har gått fram som det var avsedd, kunna ha en bra dialog och kunna framföra det man vill på ett bra sätt.

Medarbetaren skall kunna lita på sin chef, våga ta upp saker med chefen osv.

Här kan jag hjälpa till och lära er att använda coachande förhållningsätt på företaget.

Om detta låter intresant - välkommen att kontakta mig !

 

Anna Netz

Tel: 073-940 17 87
Skype: meliora56
Mail: annanetzcoach@telia.com