Reiki Healing

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

En vilsam och skön behandling där energi förflyttas och balanseras genom terapeutens händer till klienten. Det är ett sätt att känna sig mer avslappnad, att rensa bort lite av skräpet på vår hårddisk och att förhöja välmåendet.

Vad betyder Reiki?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien.

 

 

Reiki Healing

Reiki healing is a holistic treatment method, which assumes that body and psyche are a whole. Therefore, you often treat the whole body, even if you have problems that are perceived as limited to a certain place.

A restful and comfortable treatment where energy is transferred and balanced through the therapist's hands to the client. It's a way to feel more relaxed, to clear away some of the junk on our hard drive and to enhance well-being.

What does Reiki mean?
Reiki is Japanese and consists of two words: rei, which means "universal" and ki, which means "life energy" and is matched by Chinese chi and prana in India.