Tala inför publik & Scennärvaro

Närvaro på scen

Att stå inför andra och kunna berätta det man vill på ett naturligt sätt och få andra att lyssna och vara intresserade av det man säger.

Att kunna använda sig av sin röst samtidigt som man är närvarande i sin egen kropp.

Jag har metoder och lär ut tekniker i hur man står på scenen inför andra och hur man kan använda sig av sin röst och sitt kroppsspråk på ett naturligt sätt.

(Utbildad inom Scennärvaro & Röstteknik genom Rachael Jayne Groover & Groover Seminars)

 

 Välkommen // Welcome

 Anna Netz Coach

 Mail: annanetzcoach@telia.com

  Mobil: +46 76 940 17 87

 

                                            

Presence on stage

Being on stage and being able to tell what you want in a natural way and getting the audience interested in what you want to tell them.

To be able to use one's voice and be present in one's own body.

I can learn you methods and teach techniques for how to stand on stage in front of others and how to use your voice and body language in a natural way.

(I am trained in stage presence & voice technique by Rachael Jayne Groover & Groover seminars)